"IT Master" şirkəti olaraq aşağıdakı İT xidmətlərini təklif edirik.

Serverlərin konfiqurasiyası

hpe-rack

Lokal və Wi-fi şəbəkənin qurulması

network

İP Telefoniya sistemlərinin qurulması

iptel

Təhlükəsizlik kameralarının qurulması

kamra

Mini ATS-lərin qurulması

mini ATS

Aylıq İT xidməti

supportf